Fotoalbum

Byte av undertak och yttertak. 

Byte av tegeltak.